Skip to main content

Elkonstruktion

Vill du veta mer om våra Elkonstruktion tjänster?

Ring ossEller använd formuläret nedan.

Vi erbjuder elkonstruktions-tjänster i alla delar av ett projekt, från förstudie till felsökning och uppföljnjing efter avslutat uppdrag.


Elkonstruktion är en stor del inom industribranschen. I en modern industri ställs det höga krav på säkra, hållbarhet och driftsäkerhet i elanläggningen. Vi hjälper till med att upprätthålla hög prestanda och produktivitet i kundens anläggning så att kunden alltid är 100% nöjd ifrån förfrågan till idrifttagning.


Därför kan vi erbjuda:

  • CAD
  • Förstudier
  • Beräkningar
  • Felsökning och uppföljning
  • Funktionsbeskrivning
  • Konstruktion
  • Driftsättning
  • Digitalisering av befintliga dokument
  • Anläggningsdokumentation